Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

Podstawy programowe

Wykaz programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego w roku szkolnym 2009/2010 w szkołach publicznych prowadzących kształcenie zawodowe

Wykaz obejmuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia w poszczególnych zawodach ujętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860, z późn. zm.). Kształcenie zawodowe w toku, realizowane w oparciu o programy nauczania nieujęte w niniejszym wykazie, może przebiegać wyłącznie do zakończenia cyklu kształcenia.

Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie kształcenia w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych

  Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uprzejmie informuje, iż do Ministra Edukacji Narodowej wpłynął wniosek ministra do spraw łączności, będącego ministrem właściwym dla zawodu technik usług pocztowych i finansowych, aby kształcenie w tym zawodzie było prowadzone wyłącznie w 1-rocznej szkole policealnej.
  Ponieważ w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860) niewłaściwie zostały wskazane: technikum i 2-letnia szkoła policealna, jako szkoły, które mogą prowadzić kształcenie w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych – do czasu opublikowania w Dzienniku Ustaw noweli wymienionego rozporządzenia nie jest możliwe prowadzenie kształcenia w tym zawodzie.

Strona 3 z 3

Odwiedza nas 96 gości oraz 0 użytkowników.