KONTAKT

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

ul. Głogowska 27, 45-315 Opole
tel. +48 77 404 75 68
oszdrp@rzpwe.opolskie.pl

 

 

Biuro Projektu "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy"

Bartłomiej Piechaczek
Kierownik projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”.
tel: +48 77 404 75 47, kom: +48 723 446 069
email: bpiechaczek@rzpwe.opolskie.pl

Robert Kornel
Asystent kierownika projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”.
tel: +48 77 404 75 68
email: rkornel@rzpwe.opolskie.pl

Mieczysław Biel
Specjalista ds. sieci dokształcania i rozwoju zawodowego instruktorów praktycznej nauki zawodu i nauczycieli, systemu walidacji i certyfikacji w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”.
tel: +48 77 404 75 49, kom. +48 608869204
email: mbiel@rzpwe.opolskie.pl

Janusz Wojtuś
Specjalista ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”.
tel: +48 77 404 75 46, kom. +48 606 124 667
email jwojtus@rcre.opolskie.pl

Weronika Błaszkiewicz
Specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad modernizacją bazy warsztatowej opolskich szkół zawodowych oraz ich dostosowania do rzeczywistych warunków pracy w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”.
tel: +48 77 404 75 46
email: wblaszkiewicz@rzpwe.opolskie.pl

Anna Nocoń
Specjalista ds. realizacji staży i praktyk dla uczniów w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”.
tel: +48 774047548
email: anocon@rzpwe.opolskie.pl

Kaliciak Anna
Specjalista ds. realizacji staży i praktyk dla uczniów w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”.
tel: +48 77 404 75 59
email: akaliciak@rzpwe.opolskie.pl

 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

ul. Krakowska 38, 45-075 Opole

Sabina Namyślik
Specjalista ds. opieki merytorycznej nad rozwojem współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno–gospodarczym.
Tel. 77/40 33 665, kom: +48 533 314 493
email: s.namyslik@ocrg.opolskie.pl

Paweł Olender
Specjalista ds. opieki merytorycznej nad rozwojem współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno–gospodarczym.
Tel. 77/40 33 665
email: p.olender@ocrg.opolskie.pl

Mateusz Nowak
Specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad rozwojem doradztwa edukacyjno–zawodowego i opieki merytorycznej nad działalnością grup projektowych Akademii Młodego Lean Managera.
Tel. 77/40 33 604
email: mateusz.nowak@ocrg.opolskie.pl

Katarzyna Sobczak
Specjalista ds. opieki merytorycznej i nadzoru merytorycznego nad realizacją specjalistycznych kursów i dodatkowych zajęć specjalistycznych.
Tel. 77/40 33 650, kom: +48 502 770 638
email: k.sobczak@ocrg.opolskie.pl

Magdalena Moj
Specjalista ds. opieki merytorycznej i nadzoru merytorycznego nad realizacją specjalistycznych kursów i dodatkowych zajęć specjalistycznych.
Tel. 77/40 33 615
email: m.moj@ocrg.opolskie.pl

 

 

Pracownia Kształcenia Zawodowego i Doradztwa Zawodowego.

Marta Polanowska 
Kierownik Pracowni
mail: mpolanowska@rcre.opolskie.pl  
tel. 774047584

Dziękujemy za przesłanie wiadomości.. Coś poszło nie tak - prosimy o ponowne wysłanie rezerwacji. Wpisz poprawny kod z obrazka.