Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

Innowacyjne narzędzia dydaktyczne - przedmioty ekonomiczne

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów ekonomicznych do bezpłatnego korzystania z innowacyjnych narzędzi dydaktycznych przeznaczonych dla szkół ponadgimnazjalnych. Pragniemy również zachęcić do skorzystania z możliwości udziału w spotkaniach on-line, w trakcie których zaprezentowane zostaną narzędzia i możliwości ich wykorzystywania.
Narzędzia dydaktyczne powstały w ramach realizacji projektu „Przedsiębiorcze szkoły” na podstawie konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty; działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia; poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia. - ZAPROSZENIE

Odwiedza nas 81 gości oraz 0 użytkowników.