Szkolenie dla doradców zawodowych

W dniach 11 i 12 czerwca 2019 r. doradcy zawodowi ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe województwa opolskiego mieli możliwość uczestniczyć w warsztatach opartych o wskaźniki osobowości MBTI oraz w wizycie studyjnej w firmie Narzędziownia Pszenica w Strojcu.

Uczestnicy wizyty studyjnej uczestnicząc w wizycie studyjnej w firmie Narzędziownia Pszenica poza poznaniem i obejrzeniem zakładu mieli możliwość wymienić się doświadczeniami dotyczącymi swojej pracy oraz dowiedzieć się, jakie działania podejmują pracownicy firmy w zakresie wspomagania rozwoju kształcenia zawodowego w swoim regionie.

Podczas warsztatów Myers Briggs Type Indicator prowadzonych przez Panią Dorotę Latos rozmawiano o zindywidualizowanym procesie uczenia się i nauczania, w kontekście zarządzania osobistym potencjałem na obecnym rynku pracy.

Niewątpliwie udział w szkoleniu był też możliwością nawiązania nowych relacji zawodowych oraz wymiany doświadczeń.

Galeria