Rekrutacja nauczycieli

Rekrutacja nauczycieli, którzy chcą uzyskać dodatkowe
kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych
lub pełnienie funkcji doradcy zawodowego
w szkołach uczestniczących w projekcie
„Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”.

 

W projekcie przewidzianych jest 20 miejsc dla nauczycieli, którzy będą chcieli uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć kształcenia zawodowego oraz 5 miejsc dla uzyskania kwalifikacji doradcy zawodowego.

Szanowni Państwo ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, dlatego też aby zachować równe szanse dla każdego proces rekrutacji rozpocznie się dokładnie 16 maja 2019 r o godz. 8:00.

W tym celu utworzono grupę kursową na platformie e-learningowej Kształcenie Zawodowe projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”.

Zadaniem nauczyciela ubiegającego się o dofinansowanie będzie:

  1. Zarejestrowanie się na platformie pod adresem http://platforma.ksztalceniezawodowe.eu
  2. Wybranie kursu pn. Studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego (dostęp do kursu możliwy będzie tylko po wprowadzeniu klucza dostępu, który otrzymają dyrektorzy/liderzy projektu drogą mailową a dostęp do pobrania dokumentów możliwy będzie dokładnie 16 maja 2019 r o godz. 8:00)
  3. Pobranie dokumentów aplikacyjnych, wypełnienie ich oraz dostarczenie do Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu  

Szczegóły rekrutacji opisane zostały w regulaminie.