Dwa lata projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”

Projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” wkrótce będzie obchodził 2. rocznicę funkcjonowania. Zaplanowany został na lata 2018 – 2022 rozpoczynając swoja działalność w sierpniu 2018 r. Można zatem powiedzieć, że realizacja zadań projektowych jest na półmetku.

W projekcie udział biorą 54 szkoły z terenu województwa opolskiego, w których prowadzone jest kształcenie zawodowe. Wśród tej liczby znajduje się 7 szkół specjalnych prowadzących kształcenie zawodowe oraz szkoły przyspasabiające do zawodu. Projekt skierowany jest zarówno do uczniów jak i do nauczycieli tych szkół, a zaplanowane zadania są tak dobrane, aby każdy z uczestników mógł uzyskać jak najwięcej korzyści.                    

                    

Jednym z kluczowych działań projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy jest realizacja staży/praktyk. Łącznie w projekcie zaplanowano do zrealizowania 5000 staży/praktyk, które mają na celu podniesienie jakości kształcenia i szkolenia w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym. Cel ten jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawców na konkretne umiejętności i kwalifikacje. Poprzez realizowane staże/praktyki w przedsiębiorstwach, a więc w rzeczywistych warunkach pracy uczniowie (przyszli pracownicy) mają szansę lepiej przygotować się do pracy w swoim wymarzonym zawodzie.
Do dnia dzisiejszego staże i praktyki w ramach projektu zrealizowało 2892 uczniów z 51 szkół kształcenia zawodowego z całego województwa opolskiego: 276 uczniów klas pierwszych, 1241 uczniów klas drugich, 1172 uczniów klas trzecich oraz 203 uczniów klas czwartych.

Organizujemy również wymarzone staże dla uczniów szkół specjalnych; Kamila odbywała staż w klubie ZAKSA.
Dzięki temu działaniu nawiązaliśmy współpracę z 1045 przedsiębiorcami. Wśród nich znaleźli się min. Polaris Poland Sp. z o. o., Multiserwis Sp. z o.o., Galmet Sp.z o.o., Elektrotek Sp. z o.o., Mirosław Wróbel Sp. z o.o., Raben Logistics Polska Sp. z o.o., AGROAS Sp. z o.o. Sp.k., PIOMAR SP. Z O.O., J&R AUTO-SALON SP. Z O.O., FILPLAST Sp. z o.o., PORT LOTNICZY WROCŁAW S.A, PROJEKT AUTOMATYKA I ELEKTROTECHNIKA Sp. z o.o., Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A., Pracownia Projektowa arch. Jadwiga Bartnik, Diehl Controls Polska Sp. z o.o., STER Tomasz Stotko.
Na organizację 2892 staży i praktyk przeznaczono 6 706 393,60 zł. W kwocie tej mieszczą się stypendia stażowe, świadczenia dla uczniów oraz dofinansowania dla pracodawców.
Rezultatem organizowanych staży są wyniki przeprowadzonych ankiet wśród uczniów, z których wynika, że uczniowie pogłębili swoją wiedzę i rozwinęli swoje zainteresowania. Ponadto dzięki stażom niektórzy uczniowie otrzymali również propozycje atrakcyjnych ofert pracy.

Staże i praktyki zawodowe organizowane są dla wszystkich zawodów w jakich opolskie szkoły kształcą. Największą popularnością cieszą się zawody takie jak: technik informatyk (486 staży), technik logistyk (404), technik ekonomista (343), technik mechatronik (200), technik żywienia i usług gastronomicznych (124)

Drugim cieszącym się dużą popularnością zadaniem są niewątpliwie zajęcia z planowania kariery zawodowej prowadzone przez Pana Andrzeja Skibę wybitnego coacha, aktora a przede wszystkim przyjaciela młodzieży. Zajęcia te są prowadzone w formie warsztatów oraz spotkań indywidualnych z uczniami. Podczas zajęć Pan Andrzej poprzez rozmowy, ćwiczenia oraz treningi wskazuje uczestnikom sposoby i metody odkrywania swojego potencjału w sobie. Rezultaty tych zajęć możemy zaobserwować w wypowiedziach uczniów w nagranych filmikach zamieszczonych na Profilu Facebookowym projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” https://www.facebook.com/opolskieszkolnictwozawodowedlarynkupracy/videos/.

    

W projekcie zaplanowano realizację 200 takich spotkań dla 2000 uczniów. Do tej pory odbyło się już 100. Każdy z uczestników bierze udział w 5. godzinnych warsztatach oraz 1. godzinnych konsultacjach indywidualnych, czyli łącznie do tej pory w zajęciach uczestniczyło już 1000 uczniów.
Z relacji uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół wiemy, że zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem i jak wynika z przekazywanych informacji, że uczniowie biorący udział w zajęciach nie chcą z nich w ogóle wychodzić. Obecna sytuacja związana z pandemią oraz zamknięciem szkół zmusiła do zorganizowania tych zajęć w formie zdalnej. Pomimo to zajęcia w dalszym ciągu cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Są one w tej chwili prowadzone na platformie TEAMS, a Pan Andrzej utrzymuje bezpośredni kontakt z uczniami na portalach społecznościowych.
Podczas zajęć wybierana jest jedna osoba z grupy, która w następnym etapie uczestniczy w 2. dniowych warsztatach odbywających się w studiu nagrań Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, gdzie pod okiem specjalisty przygotowuje swoje e-portfolio. Zajęcia polegają na tym, że uczestnik warsztatów po zebraniu materiałów takich jak: fotografie, skany dokumentów, filmy, montuje 2. minutowy film będący jego elektronicznym CV. Po każdych takich zajęciach wybierana jest jedna praca, która bierze udział w konkursie. Oceny prac konkursowych dokonuje komisja składająca się z przedstawicieli opolskich firm, w których uczniowie realizują staże zawodowe.

  

 
Do tej pory odbyło się 20 takich warsztatów w studiu nagrań w których łącznie udział wzięło około 80 uczniów oraz przeprowadzono 2 konkursy w tym jeden dla uczniów ze szkół specjalnych podczas, którego wybrano najlepsze prace a ich wykonawcy zostali nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami m. in. Laptop, tablet i smartfon.

Na potrzeby realizacji tego zadania w 54 szkołach biorących udział w projekcie utworzono Szkolne Punkty Informacji i Kariery. W tych to właśnie miejscach odbywają się zajęcia z Planowania Kariery Zawodowej oraz spotkania uczniów i nauczycieli przed rozpoczynającymi się stażami zawodowymi, oraz innymi działaniami projektowymi. Miejsca te cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko uczniów, nauczycieli czy personelu projektu, ale przede wszystkim właścicieli lokalnych firm. Z tą też pomysł, aby przedstawiciele lokalnych firm mogli spotykać się z uczniami szkół, pomogli szkołom zaaranżować te pomieszczenia tak, aby znalazły się w nich loga, informacje o firmach a nawet propozycje ich produktów czy usług.

  

 Do tej pory powstało kilka takich miejsc, aranżowanych przez lokalny biznes, niejednokrotnie inwestując tam swoje środki pieniężne m. in.: w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu, gdzie aranżację SZPiK-u wykonała firma Polaris Industries z Opola.  W Zespole Szkół w Głogówku w aranżację SZPiK-u zaangażowało się 5 firm: MULTISERWIS z Krapkowic, BISCHOF+KLEIN z Walców, FILPLAST, MORAWIEC Transport i Logistyka, CICHON INTERNATIONAL TRANSPORTE z Głogówka. Swoje wsparcie w tworzeniu SZPIiK wniosły też firmy z północnej części województwa opolskiego. W Zespole Szkół Nr 2 w Kluczborku w działania SZPiK-u zaangażowały się firmy: FAMUR FAMAK, Lesaffre Polska SA, PROTEA Sp. z o.o., SIEGENIA-AUBI Sp. z o.o., Elektromatik Sp. z o.o. oraz Galmet Sp.z o.o. Sp. K. z Głubczyc.

Wsparcie dla uczniów w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy to też organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych m. in.: Zajęcia w laboratorium branżowym podczas, których uczestnicy mają możliwość praktycznie doświadczyć zjawisk fizycznych, chemicznych czy biologicznych powiązanych z ich nauczanym zawodem. Oprócz tego mają tez możliwość popróbować swoich sił w prowadzeniu samochodu ciężarowego w trudnych warunkach przy użyciu symulatora jazdy. Uczniowie kształcący się w zawodach takich jak technik mechatronik, informatyk czy mechanik mają możliwość zaprogramowania robota przemysłowego KUKA. Mechanicy oraz elektromechanicy samochodowi mogą nauczyć się diagnozowania usterek w pojazdach z napędem elektrycznym oraz hybrydowym. Dla branży gastronomicznej przygotowano szereg doświadczeń z analizy żywności a dla branży rolniczej zajęcia na przykład z badania gleby, wody. Wszystkie te zajęcia prowadzone są przez najlepszych specjalistów z danej dziedzin, którzy na co dzień pracują w laboratoriach analitycznych czy przy obsłudze sprzętu laboratoryjnego i przemysłowego.

  

  

Od początku projektu przez laboratorium przewinęło się już ponad 800 uczniów. W zajęciach uczestniczy po 10 uczniów wraz z nauczycielem uczącym przedmiotów zawodowych w danym zawodzie. Do końca projektu planowane jest jeszcze, że w tych zajęciach udział weźmie łącznie 2000 uczniów. Dla uczestników oprócz fachowego i merytorycznego prowadzenia zajęć realizatorzy projektu zapewniają bezpieczny dowóz z pod szkoły i powrót. Z opinii otrzymywanych zarówno od uczestników, jak i nauczycieli uczestniczących w zajęciach wiemy, że cieszą się one dość dużym zainteresowaniem.

Dodatkowe zajęcia to też udział w wyjazdach studyjnych na targi branżowe zarówno w kraju jak i poza granicami. Do tej pory uczestnicy tego projektu mieli możliwość uczestniczyć m. in.: W Targach POLAGRA GASTRO i INVEST HOTEL. Wyjazd ten był zorganizowany dla uczniów szkół specjalnych. Głownie kształcących się w zawodach takich jak kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej czy też uczniowie ze szkoły przyspasabiającej do zawodu. Podczas tego wyjazdu udało się też zorganizować zajęcia warsztatowe podczas wizyty studyjnej w Muzeum Rogalowym w Poznaniu, podczas, których uczestnicy mieli możliwość sprdzenia się w produkcji Rogali Św. Marcina. W tym wyjeździe udział wzięło łącznie 33 uczniów wraz z opiekunami z 7 szkół.

 

  

18 uczniów wraz z nauczycielami z branży weterynaryjnej miało możliwość uczestniczyć w Branżowych Targach Przemysłu Weterynaryjnego "Vetexpo" w Lipsku podczas, których mogli zobaczyć nowe technologie, narzędzia oraz metody pracy w branży weterynaryjnej. Podczas wyjazdu w ramach wizyty studyjnej uczestnicy poznali system kształcenia dla branży rolniczej i weterynaryjnej w Niemczech odwiedzając Centrum kształcenia rolniczego w Wurzen w Niemczech.

    

Grupa 10 uczniów wraz z nauczycielami miała możliwość uczestniczyć w Targach Budownictwa, Targach Budownictwa Drewnianego i Targach Mebli i Wyposażenia Wnętrz oraz w wizycie studyjnej  w Średniej Szkole Politechnicznej w Brnie specjalizującej się w kształceniu młodzieży w zawodach budowlanych oraz techników instalacji sanitarnych i konstrukcji drewnianych. 

Zaplanowane były jeszcze inne wyjazdy na targi branżowe m. in.: Międzynarodowa Giełda Turystyczna ITB w Berlinie, Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej, Międzynarodowe Targi Leśnictwa i Łowiectwa, Targi Odnawialnych Źródeł Energii w Rolnictwie i Leśnictwie w Brnie oraz Światowe Targi i Kongres Ortotyki i Protetyki Narządów Ruchu OTWorld w Lipsku, wraz z udziałem w Jugend. Akademie Technische Orthopädie lecz ze względu na odwołanie tych imprez spowodowane pandemią koronowirusa nie odbyły się. Jeżeli tylko sytuacja epidemiologiczna na świecie wróci do normy oraz wszystkie tego typu imprezy powrócą zorganizujemy wyjazdy na targi dla innych branż.

Wsparciem dla szkół oraz możliwością prowadzenia zajęć w nowoczesnych pracowniach jest doposażenie szkół w nowe pracownie kształcenia zawodowego. Projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” z założenia wspiera uczniów szkół zawodowych z województwa opolskiego, pomaga wkroczyć absolwentom na rynek pracy pewnym krokiem, ze znajomością lokalnego biznesu i rynku pracy. Od początku zapoznaje ucznia z przedsiębiorcami z regionu, a szczególnie stara się wspomóc szkoły jak i Dyrektorów w jak najlepszym praktycznym przygotowaniu uczniów. W tym celu pracownicy projektu pracują codziennie między innymi po to, by podnieść standardy wyposażenia szkolnych pracowni kształcenia zawodowego i warsztatów.

    

  

Miliony przeznaczone na nowe komputery, pracownie hotelarskie, gastronomiczne czy stolarskie są inwestycją w przyszłość uczniów, która daje efekty. Aby dobrze wykształcić profesjonalistów, zawodowców placówki oświatowe nadążać muszą za nowymi technologiami i rozwiązaniami stosowanymi w danych zawodach.

 

  

 

Zakup wyposażenia pracowni projektowych zgodny jest z wytycznymi i rekomendacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej dot. nauczania zawodów. Listy zakupów tworzone są w oparciu o sprzęt wykorzystywany w branży – lokalnie.

Do tej pory na doposażenie istniejących pracowni przeznaczono ponad 2,5 miliona złotych, a do końca projektu planuje się zakupić sprzęt o łącznej wartości 4 mln 182 tyś złotych w takich branżach jak informatyka, mechatronika, gastronomia, hotelarstwo, branża budowlana oraz leśnictwo.

Przy użyciu nowo zakupionego sprzętu odbywają się także dodatkowe, 20. Godzinne zajęcia mające na celu przybliżenie uczniom realiów panujących w środowisku pracy z perspektywy bazy technologicznej. Zajęcia prowadzone są w kameralnych, w małych grupach, co pozwala na indywidualne podejście prowadzącego do uczestników oraz duże możliwości poznania nowych technik i wiedzy specjalistycznej.

W projekcie planuje się przeprowadzić takie 20. godzinne szkolenia aż dla 150 grup uczniów, czyli średnio po 3 na każdą ze szkół woj. Opolskiego. Wierzymy, że te metody są realną pomocą młodzieży w świadomym planowaniu swojej kariery zawodowej!

Wsparciami projektowymi objęte są także szkoły specjalne. Każde działanie dostosowane jest do możliwości uczniów z niepełnosprawnościami. Do szkół tych kupiliśmy sprzęt gastronomiczny, stolarski oraz budowlany, aby uczniowie mogli przysposabiać się do zawodu, który w przyszłości chcą wykonywać, aby być samodzielnym i poszerzać swoje kompetencje zawodowe…

Oprócz wsparcia dla uczniów w projekcie przewidziano tez wsparcie dla nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. Dla 60. nauczycieli kształcenia zawodowego przewidziano podobnie jak i dla uczniów staże zawodowe podnoszące ich kompetencje w procesie nauczania zawodu. Głównym celem tych staży jest przede wszystkim poznanie nowych rozwiązań technologicznych, produkcyjnych oraz zarządczych w nowoczesnych firmach. Tak też nauczyciela wykorzystując swój wolny czas odbywają w nowoczesnych firmach 40. godzinne staże zawodowe, które obecnie są traktowane w myśl prawa oświatowego jako szkolenia branżowe, które każdy nauczyciel przedmiotów zawodowych musi odbyć przynajmniej jeden raz w okresie trzyletnim.

  

Do tej pory odbyło się już 27 takich staży. Nauczyciele swoje staże odbywali w firmach: KUEHNE + Nagel Gadki pod Poznaniem, VIP CAR w Opolu, Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu, PARIS Engineers na Bielanach Wrocławskich, Kancelarii Celnej Pani Agnieszka Mościńska w Opolu, Hotelu Courtyard by Marriott w Gdyni, Hotelu Hilton we Wrocławiu, firmie poligraficznej GRAFCRAFT w Warszawie czy w Ośrodku Szkoleniowm Akademii Łuczniczej w Pilawie oraz gospodarstwie agroturystycznym Państwa Lipińskich w Przysieczy.

Dużą pomocą wspierającą rozwój zawodowy nauczycieli kształcenia zawodowego oraz wsparciem szkół w pozyskaniu nauczycieli specjalistów jest dofinansowanie do studiów podyplomowych dla tych nauczyciel, którzy podjęli decyzję o podjęciu studiów podyplomowych nadających im kwalifikacje do nauczania dodatkowych przedmiotów zawodowych. Wysokość takiego dofinansowania to kwota 2000 zł. w projekcie przewidziano wsparcie dla 25 nauczycieli z czego 5 dla nauczycieli, którzy poprzez podjęcie studiów podyplomowych uzyskają kwalifikacje doradcy zawodowego oraz 20 nauczycieli, którzy uzyskają kwalifikacje do nauczania innego przedmiotu w kształceniu zawodowym. 

    

   

 W ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” przewidziano także szkolenia dla dyrektorów szkół zawodowych województwa opolskiego oraz dla doradców zawodowych. W tym celu w ramach funkcjonowania Klubu Dyrektora Szkoły Zawodowej organizowane są szkolenia prowadzone przez specjalistów z zakresu zarządzania, planowania kariery oraz rozwoju osobistego. Do tej pory zorganizowano, już trzy dwudniowe spotkania dla Klubu Dyrektora Szkoły Zawodowej oraz cztery jednodniowe spotkania roboczo-szkoleniowe. Podobnie dla doradców także odbyły się już 3 dwudniowe warsztaty prowadzone przez najlepszych specjalistów w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego.

   

Wspomagając również firmy współpracujące ze szkołami w projekcie zaplanowano dwa kursy nadające kwalifikacje dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Do tej pory zrealizowano już jeden taki kurs, w którym uczestniczyło 15 osób, którzy uzyskali kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu. Jesienią planujemy uruchomić drugi kurs.

 

Przed nami jeszcze dwa lata realizacji projektu, a co za tym idzie dalsze realizacje zadań w celu podnoszenia jakości pracy szkoły zawodowej oraz rozwoju zawodowego i osobistego uczniów oraz nauczycieli.