Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji partnerem European Vocational Skills Week 2020

4 września 2020 r. w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu odbyło się spotkanie dyrektorów szkół zawodowych z Marszałkiem Województwa Opolskiego Andrzejem Bułą oraz wicemarszałkiem Roman Kolkiem. Podczas spotkania omówione zostały zasady organizacji szkoleń dla nauczycieli związanych z prowadzeniem nauczania zdalnego z wykorzystaniem zakupionego w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” sprzętu do prowadzenia nauki zdalnej.