Szkolenie dla Klubu Dyrektora Szkoły Zawodowej

13 - 14 grudnia 2022 w Pałacu Pawłowice odbyło się spotkanie doradców zawodowych i Klubu Dyrektora Szkoły Zawodowej zorganizowane we współpracy Pracowni Kształcenia Zawodowego i Doradztwa Zawodowego z pracownikami projektu "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" 

Celem spotkania było:

1. Przedstawienie koncepcji lifelong learning w odniesieniu do realizacji założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i wykorzystaniu go w programach kształcenia dla zawodu.

2. Omówienie nowoczesnych technologii w odniesieniu do szkoleń branżowych i staży zawodowych nauczycieli.

3. Przedstawienie realizacji staży uczniowskich w odniesieniu do praktyk uczniowskich na podstawie organizacji pracy Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu.